Paintboll

Hos oss spelar ni på tre skogsbanor; lilla, stora och XL!
Spelformerna varierar men alla spelformer kräver 8 personer och XL banan minst 15 st. Speltiden beräknar vi till 2-4 timmar men vi kör på så länge det finns vilja, och boll!
Vi tillhandahåller skyddsutrustning, mask, overall och handskar, men kom ihåg att ni spelar i skogsmiljö så bra skor är att rekomendera.
Alla kan spela, mogen eller ung, snabb eller långsam, offensiv eller defensiv, ett lag drar nytta av alla typer.
Men vi har en åldersgräns på 13 år och då vill vi även att föräldrarna är medvetna om vad paintboll innebär och att det ibland kan ge duktiga blåmärken.

Vi har hållit på med paintboll sedan 2004 och vi jobbar för att ge er en rolig spelupplevelse på bra banor!

 

Våra banor

Lilla banan mäter ca 90x50 meter.
Stora banan, ca 100x80.
XL banan innefattar både lilla och stora banan samt intillliggande områden, totalt ca 2 hektar! Banorna är belägna på äldre skogsmark med gammal grov tall och gran. Naturliga skydd som mossbevuxna stenar och skrevor har kompletterats med skyddsvärn i varierande utförande och storlek. Spelformerna skiljer sig mellan de tre banorna för ett varierat spel under ert besök hos oss. Vid både lilla och stora banan finns ett säkrat område med skyddsnät, "safezone", varifrån spelet kan följas utan skyddsutrustning. Mittemellan lilla och stora banan finns även en grillplats om ni tänker er att tillaga enklare lunch eller middag.